خلاصه خبر: از امروز تا جمعه 24 دی با انجام تراکنش از ۷۳۰ شانس خود را برای بردن سه دستگاه گوشی هوشمند امتحان کنید.