خلاصه خبر: جناب آقای بهمن بوالحسنی برنده جایزه 5 میلیون ریالی